Igraj se z mano

Zgodbe iz ozadja

 

1. Zgodovina festivala Igraj se z mano

Začetek festivala sega v leto 2007, ko se je na Kongresnem trgu odvil enodnevni festival z delavnicami in nastopi na odru. V letih, ki so sledila, se je festival razširil tako lokacijsko kot tudi programsko. Od leta 2010 se je pestro festivalsko dogajanje preneslo tudi na Gorenjsko, Štajersko in Koroško. Udeleženci iz vsepovsod so bili tako zelo veseli možnosti, da se festivala udeležijo tudi v svojih lokalnih skupnostih, saj je bil festival organiziran tudi na Jesenicah, na Muti in v Mariboru.

2. Letošnji festival

Festivalsko dogajanje se letos prične 23. maja v Mariboru, kjer se bodo obiskovalci na Trgu Svobode lahko zabavali ob ogledu predstav na odru, ali pa se poizkusili na kakšnih izmed preko tridesetih vsebinsko različnih delavnicah. Kot že tradicionalno, bo festival v Ljubljani v organizaciji Centra Janeza Levca Ljubljana in Društva za kulturo inkluzije potekal zadnji teden maja, med 27. in 30. majem na Kongresnem trgu. Tudi letos bosta pestro dogajanje poleg številnih delavnic dopolnjevala dva odra; Aničin, namenjen gledaliških predstavam ter Janezov, namenjen plesnim, pevskim in drugim nastopom. V Ljubljani ima vsaka enota Centra Janeza Levca tudi svoj dan na festivalu, in sicer:

  • Torek, 27. maj: Levstikov trg – »Smo ustvarjalni«
  • Sreda, 28. maj: Dečkova – »Odpulene igre«
  • Četrtek, 29. maj: Dom – »Zvezdni utrinki«
  • Petek, 27. maj: Jarše – »Zemlja pleše«

Festivalsko dogajanje zaokrožuje tudi festival na Muti, ki se tako kot tisti v Mariboru odvija že 5. leto zapored. S pomočjo lokalnih organizatorjev, Sožitja Zgornje dravske doline, se bodo tamkajšnji obiskovalci v osrednjem parku lahko 30. maja udeležili mnogih športnih, ustvarjalnih in drugačnih igrivih delavnic ter se predstavili na odru.

3. Namen festivala

Mednarodni festival »Igraj se z mano« je namenjen vključevanju otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami ter vseh ostalih, ki z medsebojnim druženjem in skupnim ustvarjanjem rušijo meje drugačnosti ter dejansko uresničujejo inkluzijo vseh ljudi v družbo, ne glede na njihove posebnosti. Odvija se na elitnih lokacijah v središčih mest, kjer je »pretočnost« ljudi  največja in kjer festival zaživi z mestom. Sestavljen je iz številnih dogodkov in delavnic s področja glasbe, kulture, likovnega ustvarjanja, doživljajske pedagogike, športa itd. Vse te različne aktivnosti zaznamuje predvsem aktivno sodelovanje med otroci in mladostniki s posebnimi potrebami ter njihovimi vrstniki z značilnim razvojem, saj vsi dobijo priložnost skupnega ustvarjanja, razbijanja stereotipov, predvsem pa druženja ne glede na drugačnost. Otroci in mladostniki tako z nastopi na odrih krepijo svojo samozavest, premagujejo strah pred javnim nastopanjem, predvsem pa uživajo ob prikazovanju svojega znanja. Preko delavnic otroci lahko izražajo svojo ustvarjalnost, kreativnost, na igriv način se spodbuja njihovo razmišljanje in razigranost. In kar je še najpomembnejše – skozi igro na festivalu, ki poudarja socialno vključenost, se krepijo njihove socialne kompetence, saj gradijo svojo čustvenost in spoštovanje do sočloveka. Aktivnosti na festivalu tako spodbujajo socialno integracijo oz. inkluzijo med otroci, mladostniki in odraslimi osebami s posebnimi potrebami ter večinsko populacijo vseh generacij. Z igro do inkluzije je naše osrednje načelo, saj želimo z različnimi aktivnostmi spodbujati socialno integracijo oz. inkluzijo med otroci, mladostniki in odraslimi osebami s posebnimi potrebami ter večinsko populacijo vseh generacij. Tako lahko postopoma presegamo stereotipe, ki o ljudeh s posebnimi potrebami ustvarjajo mit o nesposobnosti in drugačnosti, namesto da bi prepoznavali njihove kvalitete in jih sprejeli kot sebi podobne. Dogodki so namenjeni druženju vseh ljudi ter nudijo priložnost za povezovanje in spoznavanje skozi skupne dejavnosti, s tem pa hkrati gradijo temelje za bolj razumevajočo in odprto družbo prihodnosti. Festival nudi prostor za izgraditev močnejše in bolj odprte družbe, prostor, kjer je raznolikost dobrodošla in kjer ima vsak, ne glede na svoje sposobnosti, starost, poreklo, socialni in ekonomski status enake možnosti za aktivno vključenost v skupnost.

4. Mednarodni obiski in projekti

Projekte »Igraj se z mano« zmeraj spremljajo tudi mednarodni obiski in projekti, ki jih izvajamo skupaj s šolami, z ustanovami za osebe s posebnimi potrebami in z drugimi nam sorodnimi organizacijami iz tujine. Festival ‘Igraj se z mano’, ki se bo v letu 2014 odvil že 8. leto zapored, bo tudi tokrat upravičil svojo mednarodno naravnanost; tudi letos bomo namreč gostili večje število gostov iz tujine. Letošnja mednarodna zasedba je še posebej pestra, saj se nam bodo na festivalu pridružili številni partnerji iz tujine, in sicer iz Norveške, Češke, Italije, Avstrije, Velike Britanije, Srbije, Makedonije in Hrvaške. Posebej velja omeniti hrvaško organizacijo Centar za rehabilitaciju Rijeka, s katero sodelujemo pri projektu »Let’s do it« v okviru programa Mladi v akciji (nacionalna agencija Movit) ter partnerja z Norveške (Kragerø kommune) in Češke (Gymnázium Duhovka s.r.o.), s katerima sodelujemo pri projektu »Play with me across Europe«, ki je prejel podporo v obliki dotacije po programu Slovenskega štipendijskega sklada SI04. Med ostalimi nastopajočimi in izvajalci delavnic boste tako lahko srečali goste iz Sklada Mitje Čuk iz zamejstva (Občine), iz Hrvaške se nam pridružujeta že omenjeni Center za rehabilitaciju Rijeka ter Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, iz Srbije se nam bodo pridružili partnerji iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović Novi Sad, ponovno pa se nam bodo pridružili tudi gostje iz NVO Altruista Svjetlo iz Sarajeva. Poleg vseh teh pa velja omeniti tudi evropske prostovoljce (EVS, ERasmus izmenjave …), ki bodo dnevno pomagali pri delavnicah in prispevali k še večji mednarodni obarvanosti.

5. Večerno dogajanje

Po igrivem dopoldanskem dogajanju bomo vsak večer festivala Igraj se z mano v Ljubljani zaključili z zabavnimi vsebinami na velikem odru, in sicer bodo majski festivalski večeri glasbeno in gledališko obarvani. Na Kongresnem trgu v Ljubljani bodo vse festivalske dni od 20. ure dalje potekali glasbeni in gledališki nastopi na velikem odru. Z nami bodo različni glasbeniki in umetniki, manjkal pa ne bo niti naš ambasador Zlatko, ki bo zaključil letošnji festival s petkovim koncertom. Program po dnevih:

Torek              Večer mladih talentov

  • Glasbeni center DO RE MI
  • Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
  • Marko Bašica
  • Hana in Blaž
  • Brina Vidic
  • Glasbena šola GIS Muzikaviva

Sreda              Ditka&Band

Četrtek           Večer gledališke improvizacije

Petek              Zlatko s prijatelji

6. Stoletna zgodovina Centra Janeza Levca

Na vseh »Igraj se z mano« dogodkih sta prisotni tudi naši dve maskoti, Janez in Anica. Gostje festivala njuni imeni povezujejo tudi z odroma, saj se nastopajoči na festivalu v Ljubljani predstavljajo bodisi na Janezovem, bodisi na Aničinem odru. Toda zakaj ravno ti dve imeni? Razlog tiči v zgodovini ustanove Center Janeza Levca. Prvi oddelek kasneje poimenovanega Centra Janeza Levca Ljubljana je z delovanjem namreč pričel 2. septembra 1911, ko je bil ustanovljen prvi posebni razred (prvi na Slovenskem), ki je bil namenjen otrokom z motnjami v duševnem razvoju na takratni novoustanovljeni deški osnovni šoli na Prulah. Takratni upravitelj (danes bi ga naslovili kot ravnatelja) je bil Janez Levec. Pod njegovim vodstvom se je šola kmalu razširila, v Vzgojni zavod Janeza Levca pa se je šola preimenovala leta 1952. Anica Lebar pa je bila prva učiteljica v novo odprtem pomožnem razredu vse od leta 1911/12. Kot ena redkih ljubljanskih šol je po njeni zaslugi delovala tudi v času italijanske okupacije Ljubljane. Oba, tako Janez Levec kot tudi Anica Lebar sta imela velike zasluge pri ustanavljanju posebnih oddelkov. Njuno dobro delo in ohranjanje spomina nanju skušamo ohranjati preko vključevanja z maskotami.

7. Prostovoljstvo na 8. Festivalu ‘Igraj se z mano’

Prostovoljstvo je aktivnost, ki prinaša splošno dobro, ima številne pozitivne vplive na družbo in je tako usmerjena v korist celotne družbe. S prostovoljnim delom si posamezniki pomagajo med seboj in s tem celotni družbi, v kateri živijo, hkrati tudi razvijajo lastne sposobnosti in veščine. S prostovoljstvom se prav tako ustvarja in širi splošna dobronamerna klima v družbi. S to idejo o prostovoljstvu v mislih želimo z vsakim novim festivalom prostovoljcem ponuditi priložnost nabiranja novih izkušenj z namenom bogatenja sebe in družbe. Že osmo leto festivala ‘Igraj se z mano’ uspešno sodelujemo s prostovoljci, ki so sestavni del festivala. Prostovoljci aktivirajo delavnice in animirajo večino atmosfere na festivalu. Vsako leto smo jim zelo hvaležni za vsakršno pomoč. Prostovoljec na dnevih festivala lahko sodeluje kot pomoč pri različnih delavnicah, od kreativnih do športnih ter pri drugih nalogah, kot je fizična pomoč, info točka ter razdelitev hrane. Vsak prostovoljec na festivalu ima možnost izbire, da se odloči za področje, ki mu/ji nabolj ustreza. Izjemno veseli smo vsakega novega prostovoljca in še posebej prostovoljcev, ki se vračajo pomagati oživeti festival vsako leto. Po tej poti jim se tudi zahvaljujemo! 8. Mednarodni festival ‘Igraj se z mano’ v Ljubljani bo imel preko 180 zvestih prostovoljcev, v Mariboru nam jih bo na pomoč priskočilo preko 30, na Muti pa preko 40. Upamo in pričakujemo še več prijav, saj prisotnost vsakega prostovoljca še dodatno obogati festival.

Leave a Reply