Iniciativa četrtnih skupnosti v Ljubljani

Živimo v času sprememb, ko je postalo popolnoma jasno, da strankarska politika ne more zagotoviti resnične demokracije, participacije in enakosti. Vse več ljudi se sprašuje o novih možnih oblikah političnega delovanja, združevanja in odločanja, ki bi omogočile dejansko izpolnitev zmožnosti, želja in potreb vseh.

Ker so politiki svojo nalogo zastopanja naših skupnih interesov že večkrat zlorabili, je naša naloga, da prevzamemo odgovornost za delovanje in odločanje o skupnih razvojnih politikah v občini, mestu in državi. To lahko storimo, če se samoorganiziramo in v skupnih razpravah, izobraževanju ter medsebojnem obveščanju začnemo demokratično, neposredno in kreativno soustvarjati prostor, v katerem živimo.

Z organiziranjem četrtnih skupnosti so že začeli v Mariboru, kjer skupščine stanovalcev potekajo že nekaj mesecev. Da je neposredno odločanje o ključnih vprašanjih možno, dokazuje tudi primer brazilskega mesta Porto Alegra, kjer poldrugi milijon prebivalcev že triindvajset let sodeluje pri razdelitvi okoli 200 milijonov dolarjev težkega proračuna za javne infrastrukturne projekte in storitve. Takšen proces je omogočil, da se je priklop gospodinjstev na vodovod in kanalizacijo povečal za tretjino in dosegel skoraj popolno pokritost. Število šol je poraslo za več kot trikrat, hkrati pa se je v proračunu močno okrepil delež sredstev, namenjenih zdravstvu in izobraževanju.

Več o tem, kje bodo potekela srečanja posameznih četrtnih skupnosti, najdete tukaj.