O Kraljih ulice

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice je samostojna nevladna humanitarna organizacija z nepridobitnimi cilji, ki je bila formalno ustanovljena septembra leta 2005 v Ljubljani. Program Kralji ulice je inovativen in čeprav deluje z nizkopražnim pristopom (to pomeni, da je edini pogoj za vključitev polnoletnost in najrazličnejša povezanost s socialnimi temami), hkrati razvija pozitivne vizije ter spodbuja možnost prenehanja brezdomstva. Znotraj programa deluje več različnih projektov.

Lublana podpira delovanje Kraljev ulic, zato bomo ob prilikah na tem mestu objavljali prispevke Kraljev ulic, ki se tičejo tudi življenja v mestu Ljubljana.

Časopis
Časopis Kralji ulice je prvi brezdomski časopis o brezdomstvu in sorodnih socialnih vprašanjih v Sloveniji. Gre za ulični oziroma cestni časopis, ki se predvsem po načinu prodaje, a tudi po vsebini, razlikuje od tistih, ki jih je moč kupiti v trafikah. Rdeče niti časopisa so brezdomstvo, življenje na ulici in socialna izključenost; obravnava pa tudi številne druge teme, kot so odvisnosti, nasilje, zaposlovanje, družinska in odnosna problematika, socialne službe, službe pomoči itd.

Dnevni center
V dnevnem centru se izvajajo številne aktivnosti, ki uresničujejo brezdomnim potrebe po prostoru za dnevno bivanje, informiranju, zagovorništvu, pomoči pri urejanju socialnega statusa, pridobivanju veščin za vključevanje v družbeno življenje, podpori pri zastavljanju zahtevnejših ciljev ter njihovem doseganju. S terenskim delom se želimo približati uporabnikom v njihovem okolju, z namenom dodajanja moči in zmanjševanja socialne, zdravstvene ter ekonomske škode ..Namen programa dnevni center je omogočiti prostor za dnevno bivanje brezdomnih ter njihovo kakovostno in osmišljeno preživljanje časa in preko raznovrstnega druženja tudi vzpostavljanje osebnih in delovnih odnosov.

Univerza pod zvezdami | Ljubljana | Lublana

Univerza pod zvezdami | Ljubljana

Univerza pod zvezdami
Univerzo pod zvezdami so leta 2006 ustanovili udeleženci in udeleženke delavnice kreativnega pisanja. Gre za odprto in alternativno obliko izobraževanja, namenjeno posameznikom in posameznicam, ki so izključeni iz ostalih oblik formalnega in neformalnega izobraževanja. V okviru Univerze pod zvezdami delujejo glasbena delavnica, ustvarjalne (likovne ) delavnice in Športna sekcija Kralji ulice.

Nastanitev
Program izhaja iz načela, da bi morala biti pravica do stanovanja ena od temeljnih Osnovni namen programa je prispevati k uresničevanju te pravice za skupino brezdomnih, ki so praviloma večkratno in izjemno socialno izključeni in imajo kot taki slabše možnosti za uresničevanje le te. V sklop indvidualizirane in celovite nastanitvene podpore brezdomnim sodi: vzpostavljanje novih nastanitvenih možnosti ter priprava ljudi za prehod iz bivanja na cesti v prehod v samostojno bivanje in nespecifična terenska nastanitvena podpora (pomoč tistim, ki so si že našli bolj trajno in varno nastanitev kot je zavetišče, a so še naprej ogroženi v tem smislu, da to nastanitev izgubijo.

Stara nova roba raba | Ljubljana | Lublana

Stara nova roba raba | Ljubljana

Stara roba nova raba
Prva posredovalnica rabljenih predmetov v Sloveniji
Posredovalnica rabljenih predmetov je oblika socialnega podjetništva, ki ga vodijo humanitarne organizacije z namenom socialnega vključevanja. Osnovna značilnost tovrstnih podjetji je nuditi zaposlitev, možnost usposabljanja, razvijanja veščin, širjenja socialne mreže … odrinjenim skupinam ljudi. Posredovalnica je socialno in okoljsko naravnan projekt. V njej se po nizkih cenah prodajajo stvari, ki jih podarijo ljudje.

 

Vabljeni, da nas obiščete na Poljanski 14 v Ljubljani
(pon: 12h-18h, tor-sre: 10h-18h, sob: 10h-14h).