Knjižnica reči

Otvoritev prve slovenske Knjižnice reči v Savskem naselju
Izposoja reči predstavlja inovativen način kljubovanja gospodarski krizi, saj ljudem omogoča uporabo reči, ki si jih sicer ne bi mog